چرزه خون

 

تاريخچة شهرستان بستان آباد

         شهرستان بستان آباد درمحل شهر باستاني وگمشدة اوجان بنا شده است . نام اوجان از قرن ششم به بعددر اكثر سفرنامه ها و كتابهاي تاريخي آمده است . حمدالله مستوفي در نزهة القلوب مي نويسد : « آن را بيژن بن گيو بن گودرز ساخت . غازان خان امارتش را تجديد كرد . از سنگ و گچ بارو كشيد و شهر اسلام خواند و دارالملك ساخت . هوايش سرد و آبش از كوه سهند جاري است . حاصلش غله و بقولات بود . ميوة‌ او جان از اقليم سفيد چهره و شافعي مذهب اند . فرمانروايان تركمنان و صفويه مدتها در قصر غازاني در اوجان مجالس عيش و نوش داشتند ، اما در روزگار فرمانروايان بعدي آذربايجان حوادث و جنگهاي خونين متعددي اوجان را در معرض انهدام و ويراني قرار داد كه امروزه از آن همه آباداني و زيبايي فقط يك رودخانه و يك دهستان به نام اوجان در جغرافياي آذربايجان باقي مانده است .  نویسنده : نجفی - ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۳/۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam