افتخار دیگر برای روستایمان چرزه خون: انتصاب آقای علی بشارت به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد بستان آباد

بدین وسیله انتصاب جناب آقای علی بشارت را به سمت سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد بستان آباد تبریک و تهنیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
آبان 97
2 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
دی 92
2 پست
آبان 92
2 پست
تیر 92
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
4 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
3 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
8 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
دی 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
4 پست
آذر 84
1 پست
خرداد 83
11 پست