فارغ التحصيلان روستا اگر مايل باشند می توانند اسم خود را به عنوان فارغ التحصيلان مدرسه روستايمان ثبت نمايند. البته ابتدا بايد عضو سايت شويد تا بتوانيد اسم خودتان را ثبت نمائيد.

                         همين جا

/ 0 نظر / 25 بازدید