تمرینی برای دانشجویان و دانش آموزان روستا

در مزارع و مراتع روستا اسامی به چشم می خورد که در نوع خود جالب است و اینکه چرا به این اسم نامگذاری شده اند سوالی است که جای تحقیق دارد کسی اگر علاقه مند باشد و چیزی از قدیمی ها سوال کند مطالبش را ارسال کنند به اسم خودشان منتشر می کنیم اسامی مثل:

گرددول(ghirdado) نام یکی از کوهها

اولر(ovlar) نام یکی از کوهها

گونبز آلتی(gonbazalti)

مظفر کلکی

کوربلاغ

آغ یار

الدریم شاهین

یالقوز تبه

کلهلی دالی

دم سولی

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید