اوجان چای مرده است خشک شدن دریاچه را سیاسی نکنیم

رود خانه اوجان چایی یکی از رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه است نقطه شروع این رودخانه از اراضی روستای چرزه خون می باشد که در سالهای نه چندان دور این موقع از سال معمولا بیشتر روزها طغیان می کرد و بدون استفاده از پل امکان عبور از رودخانه میسر نبود و برادران حمزه علی رشیدی و پنجعلی رشیدی به منظور کمک به کشاورزان جهت عبور از رودخانه پل نسبتا بزرگی را بر روی این رودخانه ساخته بودند.ایام تعطلات عید که در کنار رودخانه می ایستادی از صدای غرش رودخانه وحشت می کردم و در عالم نوجوانی خودمان برایمان سوال بود که این همه آب رودخانه به کجا می ریزد و کدام دریا دارای چنین گنجایشی است. که بعد فهمدیم مقصد نهایی این رودخانه خروشان دریاچه ارومیه است.متاسفانه در سالهای اخیر این رودخانه به تدریج کم آب شده و اخیرا به خشکی گراییده و امروز که این مطلب را می نویسم میزان آب رودخانه اندازه جوی آب خیابان های شهر نیست و به زحمت به مقدار چهار اینج می رسد. و صد البته این است علت خشکی دریاچه زیبای ارومیه و صد البته وجود چندین سد در طول این رودخانه در حال مرگ،شرایط را بغرنج تر کرده است.

/ 1 نظر / 67 بازدید