بستان آبادی ها اولین سرمای زمستان را تجربه کردند

شنبه هفتم مهر دمای هوا در شهرستان بستان آباد به زیر صفر رسید  . حدود دو ماه قبل بود که مردم بخاری هارا جمع کرده بودند که دوباره  اکثر مردم  در سه روز اخیر از بخاری استفاده کردند و این در حالی است که امسال  شرکت گاز به طور عجیب و غریبی اقدام به افزایش قیمت گاز به صورت تصاعدی نموده  است . از نمایندگان محترم استان و خصوصا نماینده محترم شهرمان که چند ماهی از عمر نمایندگیشان نمانده است انتظار می رود به خاطر خودشان هم که شده یکبار مردانه اقدامی در جهت منافع مردم خود انجام دهند و با توجه به مدت زمان طولانی فصل سرما تخفیف و امکاناتی را برای مردم آذربایجان همچون تعرفه پائین برق که برای استانهای جنوب و گرم کشور اعمال شده ُ ایجاد  نمایند .

/ 0 نظر / 31 بازدید