حکايت طرح نيمه هادی روستای ما

چند سال پیش بود که با سلام و صلوات اعلام کردند که قرار است در روستای ما نیز طرح هادی اجرا گردد و کوچه های روستا که مثل گل نیلوفر پیچ در پیچ هستند سروسامانی بگیرد و مردم از گل و لای فصل بارندگی و زمستان که دوره زیادی از سال را در بر می گیرد آسوده شوند ولی متاسفانه مقداری اهالی همکاری نکردند و ظاهرا هم بودجه اختصاص یافته در وسط راه تمام شد و ..........

/ 0 نظر / 30 بازدید