مشاهیر و ماندگاران روستا:دکتر رحیم ولایتی

رحیم ولایتی باستان‌شناس ایرانی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در گروه باستان شناسی و رئیس سابق مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران است. او فارغ التحصیل دکترای باستان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس است و برای اولین بار به بررسی آثار هنر و معماری هخامنشیان در مصر پرداخته و چندین مقاله در این رابطه به چاپ رسانیده است. از مهم ترین مقالات وی می‌توان موارد زیر را نام برد:

شناخت بافت تاریخی شهر ری – مجله ویژه نامه حفظ و احیاء بافتهای تاریخی شهرها ۱۳۸۲
معبد هیبیس بعنوان یادگار معماری هخامنشی در مصر مجله اثر ۱۳۸۳

نقش برجسته‌های شهر ری – دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ۱۳۸۴

معرفی قلمرو هخامنشیان بر اساس نقشهای ملل روی مجسمه داریوش- مجموعه مقالات ج۴ ارک بم۱۳۸۵

رد پای هخامنشیان در داسکیلیون ترکیه- روز نامه آینده نو- بهمن۱۳۸۵

بررسی تاثیر هنر مصر در دوره هخامنشیان بر اساس یافته‌های باستان شناسی (مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران – شماره ۲ – ۱۸۰ دوره ۵۷ – ۱۳۸۵)

رحیم ولایتی همچنین در بسیاری از حفاری‌های محوطه‌های کلیدی دوران تاریخی خصوصاً دوره هخامنشی حضور داشته است. از مهم ترین حفاری‌های وی می‌توان موارد زیر را یاد کرد:


عضو هیأت حفاری بعد از انقلاب محوطه بیشابور کازرون به سرپرستی دکتر سرفراز ۱۳۷۵

عضو هیأت حفاری موسسه آسیاء و آفریقا آلمان در آسیای میانه به سرپرستی دکتر گروپ (تاجیکستان) ۱۳۸۲

عضو هیأت پژوهشی و بررسی مشترک دانشگاه‌های انگلیس و استرالیا و تهران به سرپرستی پروفسور کانیکام ۱۳۸۳

عضو هیأت پژوهشی و حفاری محوطه تاریخی هخامنشیان (داسکیلیون) در ترکیه به سرپرستی پروقسورباکر ۱۳۸۴

عضو هیأت پژوهشی وحفاری تپه شغالی و تپه سفالی پیشوای ورامین ۱۳۸۵

سرپرست هیأت بررسی باستان شناسی وآثار تاریخی حوزه جغرافیای شهرستان بستان آباد، آذربایجان شرقی ۱۳۸۵

کتابها و مقالات[ویرایش]مطالعه پیشینه باستان‌شناسی کشورهای آسیای میانه
باستان شناسی مصر باستان
حضور هخامنشیان در مصر بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی از ۵۲۵ تا ۳۳۲ قبل از میلاد
شش عنوان مقاله در رابطه با باستان شناسی دوران تاریخی ایران

/ 0 نظر / 109 بازدید