چرزه خون .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مرحوم دهخدا در كتاب لغت نامه خود چنين مي گويد:

چرزه خون دهي از دهستان اوجان بخش بستانآبادشهرستان تبريز که در 4هزارگزي جنوب بستانآباد در مسير راهشوسه ميانه به تبريز واقعست آبش از دهات اوجانچاي‚ محصولش غلات‚ سيبزميني و يونجه‚ شغل اهالي زراعت و گلهداري و راهشمالرو است. )از فرهنگ جغرافيايي ايران ج

 

و اما امروزه اين روستا همگام با ساير شهرها و روستاهاي كشورمان رشد و گسترش يافته است بطور ي كه حدود يك سوم از اهالي روستا كه شغل اصليشان كشاورزي است از وسايل و تجهيزات مكانيزه براي كشت و برداشت محصولات خود استفاده مي نمايند امروزهكمتر كشاورزي است كه ماشين آلات كشاورزي در اختيار نداشته باشد سابق آبياري زمينهاي كشاورزي از آب محدود رودخانه محلي اوجان چاي صورت ميگرفت و بدان جهت محصولات تنوع كمتري داشته و از لحاظ كمي نيز از سطح پايين تري برخوردار بودند ولي امروزه همه كشاورزان بدون اسنتثنا داراي چاههاي آب عميق و نيمه عميق بر سر مزارع خود هستند و با استفاده از موتورهاي آب و دينام برق آب مورد نياز مزارعشان را به حد كافي از زير زمين استخراج مي كنند .

امروزه محصولات زير كشت تنوع يافته است كه بخشي ا ز آنها عبارتند از: سيب زميني ، هويج،خيار، گوجه فرنگي ، لوبيا، باقلا، نخود ،عدس ، ذرت ، هندوانه و ساير محصولات .

چندين سال است كه در اين روستا و ساير روستاهاي بستان آباد هويج تبديل به مصحول استراتژيك شده است به طوري كه در سال حدود 1000تن فقط از اين روستا از اين محصول به تهران و ساير شهرها صادر مي شود و اين مسئله علاوه بر ايجاد در آمد به كشاورزان باعث افز ايش اشتغال در شهرستان گشته بطوري كه حتي براي محصلان نيز فرصتي فراهم شده كه در فصل تابستان با اشتغال در اين بخش در آمدي را براي روزهاي تحصيل خود ذخيره نمايند.

 

با بافت جديد كه امروزه در روستاي چرزه خون ايجاد شده است شايد اسم روستاي كاميون دا ران  اسم بي ربطي براي آن نباشد زيرا در حال حاضر بيش از 60 در صد مردم  داراي كاميون باري هستند و اين شغل بجهت در آمد سرشاري كه دارد  خيلي گستره يافته است بطوري كه هم اكنون بيشتر جوانان روستا ترك تحصيل كرده و بعد از سپري نمودن دوران خدمت به دنبال اين شغل مي رودند.

با اين وجود پس از انقلاب سطح تحصيلات مردم در اين روستا بالاتر رفته و عده اي از جوانان به مراكز آموزش عالي راه يافته اند  كه حدود 4 نفر داراي مدرك كارشناسي ارشد 15 نفر كارشناسي و چند نفر نيز  مشغول تحصيل در دانشگاهاي ديگر هستند.

 

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید