با سلام مجدد و  همانطور که گفته بوديم تعدادی عکس از چرزه خون قابل مشاهده هستند به محض اينکه عکسهای جديدی دست ما برسد اضافه خواهيم کرد ( با تشکر از آًقا صمد که زحمت ارسال عکسها را کشيده اند)

 ببينيم

/ 0 نظر / 29 بازدید