# زمین_لرزه_بستان_آباد

بستان آباد باز هم لرزید

ردیف زمان وقوع بهوقت محلی عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق بزرگی توضیحات تعداد ایستگاهها مأخذ دریافت فایل ۱۵ ۱۳۸۸-۱۱-۱۴۱۱:۲۹:۵۱.۰ ۳۷.۸۴ N ۴۶.۸۵ E ۴ ۲.۱  بستان آباد، آذربایجان شرقی ۵ IGUT شکل موج   ۳۱ ۱۳۸۸-۱۱-۱۳۱۹:۴۷:۴۲.۲ ۳۷.۸۳ N ۴۶.۸۱ E ۷ ۲.۴  بستان آباد، آذربایجان شرقی ۵ IGUT ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید