گفته بودم که در نظر دارم تعدادی از فارغ التحصيلان دانشگاهی روستا را معرفی نمايم اسامی تعدادی از آنها را اينجا می آورم :

۱- صمد بهزاد         نرم افزار کامپيوتر

۲-جلال برنا           کارشناس پرستاری

۳- جعفر برنا         کارشناس جغرافيای انسانی

۴- محمد رضا برنا   دانشجوی کارشناسی ارشد علوم حسابداری

۵- رسول نجفی    دانشجوی کارشناسی تربيت بدنی

۶- رحيم نجفی   دانشجوی کارشناسی دبيری  تربيت بدنی

۷- صمد نجفی   دانشجوی کارشناسی  تربيت بدنی

۸- خانم نجفی   دانشجوی کارشناسی دبيری تربيت بدنی

۹- حسن وحدانی  کارشناسی ارشد شهرسازی

۱۰- خانم ايرانپور  دانشجوی رشته ادبيات

۱۱- خانم ايرانپور  دانشجوی رشته علوم تربيتی

۱۲- خانم پارسا  دانشجوی رشته حقوق

۱۳- خانم بشارت  کاردان دبيری رياضيات

۱۴- خانم نجفی   کارشناس زبان انگليسی

۱۵- خانم فخری   کارشناس پرستاری

۱۶- خانم نجفی  کارشناس پرستاری

۱۷- خانم برنا     کارشناس حسابداری

۱۸- علی نجفی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

۱۹- عليرضا برنا    دانشجوی نرم افزار کامپيوتر

 ۲۰- اصغر فضليان   دانشجوی کاردانی آموزش ابتدائی

۲۱-ابراهيم خليلی  دانشجوی کامپيوتر

/ 2 نظر / 26 بازدید
صمد

با تشکر از زحمات جنابعالی می خواستم اسم يک نفر ررا هم اضافه کنم آقای اصغر فضلايان کاردان آموزش ابتدايی

ابراهيم خليلی

با عرض سلام ۱-ابراهيم خليلی(دانشجوی کامپيوتر) ۲-خانم برنا(دانشجوی حسابداری)