مرتع فروشی به قیمت نابودی طبیعت زیبای روستای چرزه خون

چند سالی است متاسفانه افرادی از روستا به طور خود سر مراتع روستا را جهت چرا به دامداران مهاجر مقیم شهر بستان آباد از روستاهای منطقه سهند اجاره داده می شود.

ورود دام به تعداد خیلی انبوه از طرف این دامداران در طی سالیان گذشته منطقه زیبای روستایمان را به نابودی کشانده و مناطق دشت و کوهستانی روستا عاری از پوشش های گیاهی شده است.این دامداران خسارت های زیادی نیز به زمین های کشاورزی وارد نموده اند.

واگذاری مراتع روستا به صورت استیجاری کار خلاف قانون بوده و خلاف دیگر واگذاری مراتع روستا توسط یک شخصی(جلالی) است که خود را مسئول خود خوانده روستا می داند. اگر لازم به چنین کارهای برای کسب درآمد برای امور مربوط به روستا باشد این دهیاری روستا است که بایستی در این خصوص تصمیم گیری نماید.

/ 1 نظر / 53 بازدید
chrz

باید اهالی هر چه زودتر در این مورد تصمیم بگیرند تا دیر نشده